Neuro24/7 – Neuroteknologi til 24/7 måling af hjerneaktivitet

Smartphone Brain Scanner applications running on Android devices.

Smartphone Brain Scanner applications running on Android devices.

Løbende måling og analyse af hjernens tilstand vil gøre det muligt at forbedre livskvaliteten for danskere med hjernesygdomme og give bedre muligheder for individuel medicinsk behandling af hjernesygdomme. Neuro24/7 projektet forsker i værktøjer til langtidsmåling af hjerneaktivitet, baseret på to nye løsninger udviklet i Danmark. Projektet håber derigennem at muliggøre en hel ny form for neurovidenskab, hvor hjerneaktivitet kan følges i uger og måneder, og dermed give en forbedring af diagnostik og behandling.

Den ene enhed fremstilles af det danske firma HypoSafe, og det består af en elektrode, der placeres under huden, den anden enhed er et såkaldt ”ear-EEG”, som fremstilles på Aarhus Universitet. De to enheder måler med få elektroder og skal støttes af mere detaljerede målinger med billeddannende apparatur.

Projektet vil derfor også fortsat udvikle en “smartphone brain scanner”, som er fremstillet på Danmarks Tekniske Universitet. Det samlede system vil udnytte, at man kan måle en række personlige karakteristika på smartphonen, der sammen med neuroinformatik databaser kan øge den præcision, hvormed vi kan erkende specifikke hjernetilstande.

Ved på denne måde at måle og analysere en patients hjerneaktivitet i en indledende kortere periode med billeddannende udstyr, kan vigtige hjernetilstande defineres, og disse tilstandes forekomst kan derefter måles med de to nye enheder i efterfølgende perioder. Samlet håber vi derved at muliggøre en hel ny form for neurovidenskab, hvor hjerneaktivitet kan følges i uger og måneder, med forbedring af diagnostik og opfølgende behandling.

For an English summary of the Neuro24/7 project see description.

Leave a Reply